Podcast: Killander och Björk

Annika Bäckström. När kreativitet möter AI

Annika Bäckström är en syntetisk mediaartist och AI-prompt specialist. Hon har skapat illustrationer och konst med AI verktyg såsom Midjourney, Dall E och Stable Diffusion sedan det här fältet började uppstå.

I vårt samtal pratar vi om vad pågår inom generativ ai och den syntetiska mediascenen! Om att det här är ett nytt typ av möte mellan människa och maskin. En helt ny företeelse helt enkelt.

Listen and read more: