Resumé: AI-generated middle manager

Astor Isberg är en artificiellt intelligent chatbot med en personlighet som är baserad på den stereotypa mellanchefen. Resumé har snackat med AI:n som du nu kan interagera med på LinkedIn.